top of page
MDM & EMM

MDM & EMM

mobile device management

חשיבות תשתית ה-MDM/EMM - Mobile Device Management


כל נותן שירות נבחן ברמה טכנית ובדיקת רקע מקיפות

ניתן להקשיח דרישות סף לנותן השירות

פרטי נותני השירות ומקבל השירות יתבצעו באופן דיסקרטי


ההצטיידות בסמארטפונים ובטאבלטים נמצאת במגמת עלייה מתמדת. נוחות השימוש, הניידות והיעילות הארגונית מאפשרים לעובדים להתחבר לתשתיות ולאפליקציות ארגוניות מתוך הארגון ומחוצה לו. תהליך זה מאפשר לעובדים לעבוד מהמכשיר הפרטי, להוריד או להעלות קבצים וכד'. כיום בארגונים מקובל לרכז את ניהול המחשבים והמשתמשים במערכת מרכזית אחת, למשל באמצעות מערכת Directory Services. מערכת זו מאפשרת הגדרת מדיניות סיסמאות, ניהול משתמשים, הגדרות הקשחה ושליטה מלאה במדיניות אבטחת המידע של עמדות הקצה הארגוניות.

ניהול נכון המבוסס על מערכות MDM/EMM יצמצם את הסיכונים הארגוניים העשויים להיגרם מחיבוריות ומשימוש באפליקציות, כגון גישה לאימיילים, גלישת אינטראנט, אפליקציות ארגוניות, סנכרון אנשי קשר, סנכרון יומנים ועוד. טכנולוגיה זו תצמצם את סיכוני זליגת המידע ואירועי סייבר פוטנציאלים נוספים.

מטרתו של ה-MDM/EMM

מטרתו של ה-MDM/EMM היא לספק לארגון פלטפורמה לניהול ושליטה המאפשרת לו לאכוף מדיניות הגנה על נכסי המידע ועל תשתיות המחשוב. בתוך כך, מאפשרת הפלטפורמה צמצום אירועים של פגיעה במידע הקיים במכשירים, צמצום סיכונים לאובדן מידע הקיים בנייד, מניעת גישה בלתי מורשית למידע וכד'.

המערכת מספקת גם אפשרויות מעין אלה:

  • מניעת שימוש בכלים מתקדמים בטלפון כמו צילומי מסך ומניעת העתקת מידע ארגוני.

  • הפרדת מרחב אפליקציות אישיות וארגוניות.

  • שליטה מרחוק על אפליקציות ועל המידע הארגוני כדי לתפעל אירועי אבטחת מידע באופן אוטומטי בעת הצורך.

  • הקצאת גישה אל נכסי החברה עבור העובדים, על פי החלוקה – קבוצות, יחידים או הארגון כולו.

  • קביעת שכבת הגנה נוספת לשירותים המפורסמים לעולם על ידי חציצה בין רשתות הארגון לאינטרנט.

  • הגנה על עבודתם השוטפת של העובדים מבלי לחדור לפרטיותם.

123-456-7890

bottom of page